ორენოვანი ხელშეკრულება

ქართულ-ინგლისური ხელშეკრულების ფორმა

შრომითი/Labour.eng-geo

იჯარის/lease-eng- geo

ნასყიდობა – eng-geo

მომსახურების ხელშე. eng-geo

ქართულ-რუსული ხელშეკრულების ფორმა

იჯარა рус-груз

მომსახურების ხელშ. рус-груз (www.finexpertiza.ge)

სესხი geo-rus

შრომითი рус-груз

შრომითი გამოსაცდ. испытательный срок

ხელშეკრულებებში ჩასაწერი ისეთი პუნქტები როგორიცაა თარიღები, მხარეთა რეკზიტები, თანხები და ა.შ.  გაწითლებულია ან გამოტოვებულია.

ხელშეკრულებების შაბლონები შედგენილია მაქსიმალურად ზოგადი ფორმით რათა გამოსაყანებელი იყოს მაქსიმალურად ბევრ შემთხვევაში.

იმ შემთხვევაში თუ თქვენ გსურთ თქვნეს კონკრეტულ შემთხვევაზე მორგებული ხელშეკრულების შემუშავება უმჯობესია ისარგებლოთ ჩვენი კომპანიის იურიდიული მომსახურებით.

finexpertiza.ge