ჩვენი სერვისები

 აუდიტორული კომპანია

 FinExpertiza Georgia 2019 წელს გახდა საერთაშორისო აუდიტორული კომპანია FinExpertiza- ს წევრი, რომელიც სპეციალიზირებულია საერთაშორისო სტანდარტებით ფინანსური აუდიტის აგრეთვე ბუღალტრული და იურიდიული მომსახურების გაწევაზე. შპს “ეი ელ ეს” რომელიც 2019 წლიდან ფინექსპერტიზა ჯორჯიას ბრენდით საქმიანობს წარმოადგენს კომპანიას ცხრაწლიანი გამოცდილებით. კომპანია მუდმივ რეჟიმში თანამშრომლობს ასამდე ორგანიზაციასთან რომლებსაც უწევს როგორც  საბუღალტრო მომსახურებას ასევე იურიდიულ მომსახურებასაც. ასევე რამოდენიმე ათეული ორგანიზაცია იღებს ჩვენი კომპანიისაგან ძირითად სერვისს – ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი. საერთაშორისო აუდიტორული კომპანია FinExpertiza წარმოდგენილია მსოფლიოს 17 ქვეყანაში და შედის მსოფლიო უმსხვილეს აუდიტორულ-საკონსულტაციო კომპანიების ოცდაათეულში. ჩვენი ქსელის წევრები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში ასევე ეწევიან: ფინანსური აუდიტი, იურიდიული მომსახურება, საბუღალტრო მომსახურება, ასევე საკონსულტაციო მომსახურებას.