მე – 8 მუხლის მე – 10 ნაწ

მე-9 მუხლი

111 – ე მუხლი

112-ე მუხლი

113-ე მუხლი

115-ე მუხლი

119 -ე მუხლი

130-ე მუხლი

134 (1(1))-ე მუხლი

144-ე მუხლი

157-ე მუხლი

161-ე მუხლის მე-6 ნაწილი

168-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „მ“ ქვეპუნქტი

174- ე მუხლის მე-7 ნაწილ

176-ე მუხლი

206 -ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტი