ბუღალტერია. ჩვენ გთავაზობთ საბუღალტრო აღრიცხვის მოქნილ სისტემას რომელიც მაქსიმალურად მორგებული იქნება თქვენი ორგანიზაციაზე და გაითვალისწინებს მის მოცულობას, სირთულესა და სპეციფიკას:. საბუღალტრო მომსახურება წარმოადგენს ჩვენი კომპანიის ერთ-ერთ ძირითად საქმიანობას.

თუ დაინტერებული ბრძანდებით აუდიტით, შეგიძლიათ შეავსოთ ეს ფორმა
და გამოგვიგზავნოთ ელ. ფოსტაზე info@finexpertiza.ge რათა ჩვენ განვსაზღვროთ ფასი 
ან დაგვირეკეთ 579 44 33 55

ბუღალტრული აღრიცხვის დისტანციური წარმოება

პირებს, რომელთაც ადგილზე არ ესაჭიროებათ ბუღალტერი, ჩვენი სპეციალისტები, ადმინისტრაციასთან წინასწარ შეთანხმებული გრაფიკის მიხედვით, სთავაზობენ დამკვეთისაგან პირველადი დოკუმენტაციისა და საბუღალტრო ინფორმაციის წამოღების და შემდგომ, საბუღალტრო პროგრამაში დამუშავების უზრუნველყოფას.

ჩვენთან გადახდილი მომსახურების თანხა გაცილებით ნაკლები იქნება, ვიდრე ერთი ბუღალტრის ხელფასი, საკანცელარიო, საბუღალტრო ფორმებისა და საბუღალტრო პროგრამის ღირებულების ერთიანი ხარჯი. ამასთანავე, თქვენ მოგემსახურებიან მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები და მათგან მიიღებთ სათანადო დონის მომსახურებას.

წინამდებარე სერვისის ფასი განისაზღვრება კომპანიის სპეციფიკიდან გამოდინარე. (უმთავრებსად სამუშაოს მოცულობა და სირთულე). მინიმალური ღირებულებაა 300 ლარი + დღგ.

ფინექსპერტიზა ჯორჯია

ფინექსპერტიზა (საბუღალტრო მომსახურება)

საბუღალტრო აღრიცხვის წარმოება ადგილზე

პირებს, რომელთაც მათი საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე აუცილებელია, ადგილზე ჰქონდეთ საბუღალტრო აღრიცხვის სამსახური, ვთავაზობთ სპეციალისტებს, რომლებიც ადგილზე გაუძღვებიან სამეურნეო ოპერაციების ბუღალტრულ აღრიცხვას. ამასთანავე, ისინი მიიღებენ მაღალკვალიფიციურ კონსულტაციებსა და ინფორმაციებს, მიმდინარე სამართლებრივი სიახლეებისა და ცვლილებების შესახებ საბაჟო, საგადასახადო და ფინანსური აღრიცხვის სფეროში.

ყოველთვიურად ჩვენი ფირმის სარევიზიო ჯგუფი გადაამოწმებს მათ მიერ გაწეულ საბუღალტრო და საგადასახადო აღრიცხვის სიზუსტეს და უტყუარობას.

finexpertiza.ge

ბუღალტრული აღრიცხვის აღდგენა

პირებს, რომელთაც არ აქვთ ნაწარმოები საბუღალტრო აღრიცხვა, ან ეჭვი აქვთ, რომ ორგანიზაციაში საბუღალტრო აღრიცხვის ხარისხი დაბალია, ვთავაზობთ საბუღალტრო აღრიცხვის აღდგენას საქმიანობის საწყისი პერიოდიდან.

ბუღალტრული აღრიცხვის სტრუქტურის შექმნა

აღრიცხვის ეფექტური და მოხერხებული სტრუქტურის შექმნა, საბუღალტრო აღრიცხვის პოლიტიკის შემუშავება.

საბუღალტრო პროგრამების დანერგვა

სხვადასხვა ბიზნესის სახეობებზე მორგებულია სხვადასხვა საბუღალტრო პროგრამა. არ არსებობს ერთი პროგრამა რომელიც ერთნაირად მოუხდება მაგალითად საცალო ვაჭრობას და არქიტექტურულ მომსახურებას. ყოველ ბინზნესს აქვს თავის სპეციფიკა. ჩვენს კომპანიას შეუძლია სამეურნეო ოპერაციების, ბუღალტრული აღრიცხვისათვის თანამედროვე საბუღალტრო კომპიუტერული პროგრამების დანერგვა და სპეციალისტების მომზადება, რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის საბუღალტრო აღრიცხვის ხარისხსა და მუშაობის ეფექტურობას.

დეტალებისათვის დარეკეთ: 579 44 33 55 ან info@finexpertiza.ge

ფინექსპერტიზა

ბუღალტერია

ჩვენი ოფისი.

ბუღალტერია, საბუღალტრო კომპანია, ბუღალტრული ფირმა. ბუღალტერიის წარმოება, ბუღალტერია. ბუღალტერი

ბუღალტერია, საბუღალტრო კომპანია. ბუღალტრული ფირმა.საბუღალტრო. საბუღალტრო მომსახურება. ბუღალტერი